Us presentem OrtoWrite, l’aplicació educativa creada per a professionals de l’educació (pedagogues i mestres), escoles i pares per a l’aprenentatge de l’escriptura inicial (a partir dels cinc anys) i consolidació d’una escriptura sense errors ortogràfics. També, és una eina molt recomanada per a nouvinguts i per a persones amb dificultats visuals.

Només cal dedicar-hi entre 10 i 15 minuts per sessió, durant 4 dies la setmana!

 

Com funciona l’OrtoWrite App?

 

L’Aplicació educativa està estructurada per nivells, des de P-5 fins a l’edat adulta. El professional o familiar és qui assigna el set d’exercicis als seus alumnes, segons el nivell de cadascú:

  • Escriptura 1 i 2: per alumnes de p-5 o 1r de primària que facin l’aprenentatge de la Lectoescriptura. També es recomana per edats més avançades que encara no han realitzat l’aprenentatge lectoescriptor en llengua catalana. (Vocals, N, T, L, M,S, P, D, R, G, C, Q, J, V, F, LL, X, NY, Ç, TR, BR, DR, GR, ABECEDARI). Molt recomanat per a Nouvinguts.
  • Orto 0, 1 i 2: per a persones que dominen l’escriptura i s’inicien al món de l’ortografia. Es recomana Orto 0 i Orto 1 a primària i Orto 2 a secundària. Repàs de tots els sons, plurals, accentuació, pronoms, apòstrof,…). Seqüències Temporals (Abecedari, dies de la setmana, mesos de l’any, estacions de l’any).
  • Temps verbals – Gramàtica: per treballar tots els temps verbals. Indicatiu, subjuntiu, imperatiu. Infinitius, participis i Gerundis. Molt recomanable per aquelles persones que vulguin realitzar la selectivitat o alguna prova d’accés a cicles formatius. També es treballen aspectes gramaticals.
  • Taules de multiplicar i Numeració: es treballen en llengua castellana totes les taules de multiplicar. Estan organitzades de més a menys guiatge. També es treballa l’escriptura de nombres, tant en lletres com en dígits.

 

Gràcies als set d’exercicis, el professional o familiar pot veure què ha escrit l’alumne/a i si els errors són recurrents. L’OrtoWrite és molt útil per analitzar la tipologia d’error que es realitza i quan es tarda en corregir-lo. Podem demostrar que, a mesura que es va treballant, els errors que es feien, desapareixen. Al final de cada sessió, l’alumne/a és recompensat amb un joc. Quan el professional o familiar consideri que l’alumne ha superat un nivell, es passa al següent.

 

Per accedir a l’aplicació només cal fer-se membre. Contacta amb nosaltres per a més informació o fes clic aqui per fer-te membre!

 

Compartir