Aconsegueix consolidar una escriptura sense errors ortogràfics
FES-TE MEMBRE
l

Ortografia i Gramàtica

Per alumnes que ja dominen l’escriptura i volen millorar la seva ortografia (primària, secundària, batxillerat i adults).

i

Lectoescriptura

Per alumnes de p-5 o 1r de primària que facin l’aprenentatge de la Lectoescriptura. També es recomana per edats més avançades que encara no han realitzat l’aprenentatge lectoescriptor en llengua catalana.

Numeració

Es treballen les taules de multiplicar. També l’escriptura de nombres, tant en lletres com en dígits.

Què és OrtoWrite?

OrtoWrite és l’aplicació creada per a professionals de l’educació (pedagogues i mestres), escoles i pares, que permet realitzar un aprenentatge de l’escriptura inicial (a partir dels 5 anys) així com per a consolidar una escriptura sense errors ortogràfics. Està estructurada per nivells, des de P-5 fins a l’edat adulta. També, és una eina molt recomanada per a nouvinguts i per a persones amb dificultats visuals.

Lectoescriptura. Ortografia. Gramàtica Numeració

L’Ortowrite App permet que l’alumne/a treballi de manera totalment autònoma, excepte aquells alumnes que comencen el procés de la lectoescriptura que, al principi, necessiten l’ajuda d’un adult. El professional o familiar podrà conèixer, en tot moment, la tipologia d’error que aquest comet i veure el seu progrés.

Només cal dedicar-hi entre 10 i 15 minuts per sessió, durant 4 dies la setmana. Tot i això, no hi ha cap inconvenient en treballar-hi més estona i tants dies a la setmana com es vulgui.